Loading...

#อัศจรรย์ยิ่งนัก เปิดตำนานนกป่าหิมพานต์ประดับพระเมรุมาศ พาหนะผู้มีบุญนำดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ เมื่อฝูงนกสีขาว9ตัวบินเหนือพระเมรุฯขณะถวายพระเพลิงในหลวงร.๙!!!จากกรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินจากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นพระเมรุมาศ ทรงวางเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งด้านหลังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จพระราชดําเนินกลับ จากนั้นต่อมามีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ(จริง)โดยช่วงเวลานี้เองที่ได้มีการเปิดเผยภาพสุดอัศจรรย์ ฝูงนกสีขาว จำนวน 9 ตัว บินวนรอบพระเมรุมาศ ก่อนหายเข้าไปในหมอกเมฆ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุว่า ในเวลา 22.00 น.โดยประมาณ มีฝูงนกสีขาว บินมาที่เมรุมาศ จำนวน 9 ตัว ในความอัศจรรย์คือ เหล่านก บินวนรอบพระเมรุมาศ แล้วหายเข้าไปในหมอกเมฆก่อนหน้านี้ที่หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปากร นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และ นายสมบัติ ถนัดกิจ ช่างปั้น ช3 กลุ่มประติมากรรม ร่วมตรวจรับงานปั้นประติ มากรรมประดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนายสมชาย บุญประเสริฐ ช่างปูนปั้นสดจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยสัตว์หิมพานต์และสัตว์ผสม โดยมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน ก่อนทำการขนย้ายไปจัดเก็บภายในหอประติมากรรมต้นแบบ เพื่อเตรียมการให้กลุ่มจิตรกรรมและจิตรกรอาสาดำเนินการลงสีตามลำดับ

นายสมชาย บุญประเสิรฐ ช่างปูนปั้นสดจ.เพชรบุรี กล่าวว่า ทีมช่างปูนปั้นเพชรบุรีได้รวบรวมสัตว์หิมพานต์ ตระกูลสิงห์ ม้า และโค รวมถึงสัตว์ผสม จำนวน 50 ตัว ที่ปั้นเสร็จเพิ่มเติมเคลื่อนย้ายจากเพชรบุรีมาส่งที่หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปากร เพื่อให้กลุ่มงานจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ลงสี ทั้งนี้จะต้องดำเนินการปั้นทั้งหมด 120 ตัว โดยรูปแบบสัตว์หิมพานต์ศึกษาจากจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ ซึ่งถือเป็นงานครูโบราณ มีการแนวทางการจัดวางสัตว์ต่างๆ ในป่าหิมพานต์ อิริยาบถของการอยู่ร่วมกัน จากต้นแบบจิตรกรรมทีมช่างปูนปั้นนำมาถ่ายทอดในงานประติมากรรมตกแต่งสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศรอบพระเมรุมาศ

สำหรับกลุ่มนกหัสดีลิงค์ นกทัณฑิมา นกการเวก วายุภักดิ์ โดยทั้งหมดเป็นนกในป่าหิมพานต์ นกหัสดีลิงค์ เป็นสัตว์ผสมระหว่างช้างกับนก หัวเป็นช้าง ตัวเป็นนก ตามความเชื่อคนล้านนา เชื่อกันว่านกหัสดีลิงค์ คือพาหนะที่จะนำดวงวิญญาณขึ้นสู่สรวงสวรรค์

อย่างไรก็ตามพบว่า นกหัสดีลิงค์ เป็นวัฒนธรรมของคนล้านนาเกี่ยวกับพิธีศพนั้นเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในวิถีชีวิตของคนเมืองมานานนับหลายร้อยปี เมื่อมีคนตายจะต้องจัดงานศพขึ้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่คนตายอย่างสมเกียรติ พิธีศพของคนล้านนาจะมีความแตกต่างจากพิธีศพของคนในภาคอื่นคือการจัดแต่งปราสาทใส่ศพประดับประดาด้วยดอกไม้สดหรือแห้งให้แลดูสวยงาม นัยว่าเพื่อเป็นการยกย่องผู้ตายให้ได้ขึ้นไปสู่สรวงสรรค์ชั้นฟ้าในบรรดาพิธีศพของคนล้านนา พิธีศพของพระเถระจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ตามคติความเชื่อโบราณของล้านนา เจ้านายและพระเถระได้รับการยกย่องในสังคมว่าเป็นชนชั้นสูงและเมื่อสิ้นชีพไปแล้วจะไปจุติในภพที่สูงกว่า หรือเป็นเทพสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ของเขาพระสุเมรุ อันเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความเชื่อระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์ผสมกัน และก็ว่ากันว่า นกหัสดีลิงค์ เป็นนกในวรรณคดีไทย ตัวเป็นนก หัวเป็นราชสีห์ มีงวง มีงา มีพละกำลังมากเป็น 5 เท่าของช้าง เนื้อสีแดงเป็นมังสาหารและเป็นพาหนะของผู้มีบุญ

Cr:Siamnews