Loading...

#เรื่องเล่าคิดถึงพ่อ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงปลอมพระองค์เป็นพนักงานคิดเงิน!!!


.
ย้อนเรื่องราวเมื่อครั้งอดีต ในหลวง รัชกาลที่ 9 แอบปลอมพระเองค์เป็นพนักงานคิดเงินของร้านโกลเด้น เพลซ "นี่ร้านเรา เรามาขายไม่ได้รึ"
.
เรื่องเล่าคิดถึง ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อในหลวงทรงอยากขายของ โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการในพระองค์ เคยเล่าว่า ในราวปี 2545 หน้าวังไกลกังวล มีร้านโกลเด้น เพลซ (Golden Place) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อยากมาลองขายในร้านดู แต่ก็กลัวว่าคนจะแตกตื่นไม่เป็นอันทำอะไร ก็เลยไปร้านตอนใกล้ปิด ดึกหน่อย ตอนนั้นคนไม่ค่อยมีแล้ว เพราะจะปิดร้านแล้ว
.

.
พระองค์ท่านก็เลยลองประทับที่เคาน์เตอร์คิดเงิน มีลูกค้าเข้ามาในร้าน เขาเข้ามาก็เดินดุ่ม ๆ ไปเลือกของเลย ไม่ได้มองหรอกว่า ใครอยู่ที่แคชเชียร์ได้ของเรียบร้อยก็เดินมาจ่ายเงิน พอเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประทับอยู่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ก็ตกใจ พูดอะไรไม่ออก เพราะไม่รู้จะพูดยังไง
.

.
สักพักลูกค้านั้นก็เหมือนได้สติเลยถามออกมาแบบตรง ๆ ว่า "ท่านมาทำอะไรที่นี่ ?" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงแย้มพระสรวล และได้ตรัสตอบไปว่า "ก็นี่ร้านเรา เรามาขายไม่ได้รึ"
.

.

.
ข้อมูลและภาพจาก kapook, Liekr