Loading...

#วินาทีแห่งความประทับใจ!!! เจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์ก ทรงแนบพระปรางพระเทพรัตนราชสุดาฯ!!! (ชมคลิป)นาทีสุดประทับใจเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก ทรงแนบพระปรางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ้าย-ขวา ตามธรรมเนียบของชาวเดนมาร์ก ขณะมีพระราชปฏิสันถาร

ช่วงนาทีเหล่าพระประมุข ประมุข รองพระประมุข พระราชวงศ์ อดีตประมุข และบุคคลสำคัญต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 42 ประเทศ ทรงร่วมกันพระราชปฏิสันถารกับราชวงศ์จักรีระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก ทรงแนบพระปรางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้ง 2 ข้าง การปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดแบบเป็นกันเองตามมารยาทการทักทายของชาวเดนมาร์ก ก่อนจะทรงโค้งคำนับ อีกหนึ่งภาพความประทับใจในช่วงพิธีแห่งความเศร้าโศก

(ชมนาทีที่ 4.06)ขอบคุณคลิปจาก DuangAesthetic II