Loading...

#กลับโรงพยาบาลแล้ว!!!…๒คนสำคัญ ผู้ประคองส่ง “เทวดา” กลับสวรรค์ ข้างหลังเบื้องหน้าหลังทำภารกิจสำคัญเสร็จสมบูรณ์!!!(รายละเอียด)วันนี้ (27 กันยายน 2560) ณ โรงพยาบาลศิริราช นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวว่า “ในวันที่ 26 ต.ค. ผมและรศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ขอเป็นสองมือที่เป็นตัวแทนของคนไทย 65 ล้านคน ประคองพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย” หลังเป็นประธานในการบรรยายพิเศษเนื่องในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

ล่าสุดทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่ใช้ชื่อว่า “Mu Lae” ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความ เกี่ยวกับ 2 ท่านหรือผู้เป็นบุคคลสำคัญ ที่ขอเป็นสองมือที่เป็นตัวแทนของคนไทย 65 ล้านคน ประคองพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า …

“เมื่อ #เทวดา กลับโรงพยาบาลศิริราช

ขอบพระคุณเจ้าของภาพค่ะ”

รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณินประวัติ

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 เป็นชาวพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สมรสกับนางวริยา ปัญจวีณิน มีบุตร-ธิดา 2 คน คือนางสาวปัทมน และนายปริย ปัญจวีณินการศึกษา

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน จบการศึกษา ม.ศ.3 จากโรงเรียนแสงอรุณ (ฝั่งธนบุรี) ส่วนระดับมัธยมปลายเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนปทุมคงคา และเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งยังเป็นคณะเรียนรวมทั้งวิทยาศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัช และแพทย์ ก่อนจะแยกเรียนคณะแพทย์ในปีที่ 2 สำเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิต (รุ่น 85)การรับราชการและตำแหน่งบริหาร

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน เริ่มจากการ แพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลโนนสมบูรณ์ (ขอนแก่น) และสถาบันราชประชาสมาสัย (พระประแดง) ต่อมาเข้าฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจตามลำดับที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จนสำเร็จการฝึกอบรมในปีพ.ศ. 2534 จึงได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจากนั้นได้ไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทางการทำหัตถการปฏิบัติสายสวนโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ Green Lane Hospital ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อกลับมาจากการฝึกอบรมต่างประเทศแล้ว ได้ทำหน้าที่ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานบริการ และงานวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลอีกทั้ง ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ยังได้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์คนแรก และเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับไว้วางพระราชหฤทัยมากที่สุดคนหนึ่ง โดยทรงโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ถวายงานในการเข็นพระเก้าอี้เลื่อนนอกจากนั้น “อาจารย์หมอประดิษฐ์” ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาผู้ป่วยทั่วไป, งานด้านการสอนและงานวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล

พ.ศ. 2544 บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2544
พ.ศ. 2550 บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2550ครั้งหนึ่ง รศ.นพ.ประดิษฐ์ เคยให้สัมภาษณ์ว่า ความรู้สึกในการได้เข้าทีมถวายการรักษาพระหทัย นับว่าเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้ว ส่วนในความตื่นเต้นก็มีบ้าง แต่มีคนสอนผมว่า พยายามรักษาคนไข้ทุกคนให้เหมือนกัน ไม่คิดว่าเป็นใคร จะได้ไม่ผิดพลาด ความตื่นเต้นก็จะไม่มีและล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่า รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทย 68 ล้านคน ทำหน้าที่อันใหญ่หลวง เป็นผู้ประคองพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภาประวัติย่อ

นายประสิทธิ์ วัฒนาภา เกิดวันที่ 5 เมษายน 2500

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลประวัติการศึกษา

พ.ศ. ที่จบ/ คุณวุฒิ / สถานศึกษา

2541 Fellow of the American College of Surgeon American College of Surgeons (F.A.C.S) USA
2535 Doctor of Philosophy University of London, United Kingdom
2534 Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (F.R.C.S.Ed), Royal College of Surgeons of U of Edinburgh , United Kingdom
2530 วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา
2528 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2524 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2522 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเกียรติประวัติ/ทุน/รางวัลที่เคยได้รับ

ทุน/รางวัล องค์กร/สถาบัน
2532 – 2534 Weston Scholarship Royal Postgraduate Medical School, University of London
2537 Young Clinician Award 10th Congresses of Gastroenterology, U.S.A
2547 บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2550 บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2556 ผู้ประกอบคุณงามความดีและเป็นประโยชน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้างานวิจัยที่สนใจ

กลไกการเกิดมะเร็งในผู้ป่วยที่มีพยาธิใบไม้ในตับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แพทยศาสตร์ศึกษาคุณหมอประสิทธิ์เป็นผู้ที่ถวายการดูแลในหลวง ร.9 ตอนที่พระองค์ทรงพักรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลศิริราช คุณหมอเล่าว่า หากช่วงไหนที่พระอาการดีขึ้น ท่านทรงงานมิได้หยุด ให้ข้าราชการเข้าเฝ้ากล่าวทูลรายงานเหตุการณ์บ้านเมืองสม่ำเสมอคุณหมอบอกว่า มีหลายครั้งที่เล่าเรื่องการทำงานในโรงพยาบาลให้ในหลวง ร.9 ฟัง กึ่งระบายกึ่งขอคำแนะนำ ในหลวงทรงฟังแล้วตรัสสั้นๆว่า “ทำต่อไป” คุณหมอรู้สึกว่า เอ๊ะ เรามาบ่นอะไรให้ท่านฟัง เพราะลองนึกดีๆ ตอนในหลวง ร.9 ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ ท่านทรงเจอปัญหามากมายกว่านี้ แต่ก็ผ่านมาได้ เหมือนได้รับกำลังใจ เหมือนเป็นพระบรมราโชวาทที่ดีที่สุดว่าให้หยุดท้อแล้วทำต่อไป

ที่มาเฟซบุ๊ก : Mu Lae