Loading...

# รู้กัน หรือ ยังว่า 6 อำเภอใหญ่ ที่อยู่ในประเทศไทย จ่อรอคิวจะขึ้นเป็น จังหวัดใหม่แล้ว มีอำเภอของท่านหรือเปล่า
หลายๆท่านที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่มักจะเดินทางเข้ามาใน กุงเทพ เพื่อมาหางานใหม่ เพราะจังหวัดของตัวเองยังไม่มีความเจริญมากมาย วันนี้เราจะพาท่านมาดู 6 อำเภอใหญ่ มีเกณฑ์ จะขึ้นเป็น จังหวัดใหม่ !! จะมีอำเภอไหนบ้างลองไปดูกันเลย

รมช.มหาดไทย ยืนยันว่า การพิจารณาตั้งจังหวัดใหม่ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าพื้นที่ไหนถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายก็พร้อมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาตั้งเป็นจังหวัดใหม่ทุกพื้นที่ทุกภาค เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือประชาชนของจังหวัดนั้นการที่จะแต่งตั้งจังหวัดขึ้นมาใหม่นั้น จะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการรับฟังความเห็นประชาชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ และการพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย ความเหมาะสม เนื่องจากการที่จะจัดตั้งจังหวัดใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่และ 6 อำเภอใหญ่ ที่มีเกณฑ์ จะขึ้นเป็น จังหวัดใหม่ คือ

1.จังหวัดนครสุวรรณภูมิ แยกจาก กรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดสมุทรปราการ

2.จังหวัดชุมแพ แยกจาก จังหวัดขอนแก่น

3.จังหวัดไกลกังวล (จังหวัดหัวหิน) แยกจาก จังหวัดเพชรบุรี กับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.จังหวัดสว่างแดนดิน (อำเภอสว่างแดนดิน) แยกจาก จังหวัดสกลนคร

5.จังหวัดทุ่งสง (อำเภอทุ่งสง) แยกจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.จังหวัดเทิงนคร (อำเภอเทิง) แยกจาก จังหวัดเชียงราย

การวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศไทย ก็จะดีต่อใจอยู่ไม่น้อยแหละครับ แล้วก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางทิศไหนหรือจะพัฒนามากน้อยสักแค่ไหน