Loading...

#ญาติโยมถึงกับ น้ำตาคลอ!! ชาวเน็ตสาธุรัวๆ หลวงพี่ แหล่เทศน์มหาชาติ ไพเราะจับใจ น้ำเสียงใสกิ๊ง จนขนลุก!!(คลิป)
หลายคนที่อยู่ภาคอีสาน หรือมีโอกาสได้ไปเที่ยว ไปทำบุญ มั่นใจว่าคงเคยได้ยินพระแหล่มาบ้าง แหล่หมายถึงการเทศน์ที่ใช้เสียงและทำนองที่มุ่งความไพเราะเป็นสำคัญ เช่นเทศน์มหาชาติ เรียกว่า เทศน์แหล่ มีทั้ง แหล่ใน คือเทศน์ตามคัมภีร์เทศน์มหาชาติ และ แหล่นอก คือเทศน์เรื่องนอกคัมภีร์มหาชาติ

แหล่ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของแต่ละกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ เมื่อเทศน์ไปได้ตอนหนึ่งก็เรียกได้ว่าแหล่หนึ่ง สองตอนก็สองแหล่ จบแต่ละตอนก็เรียกว่าจบแหล่

แหล่ เป็นคำกร่อนมาจากคำว่า "นั่นแล" เพราะในการเทศน์มหาชาติทุกกัณฑ์ เมื่อจบตอนหนึ่งแล้วท่านจะลงท้ายด้วยคำว่า "นั่นแล" ทุกตอนไป เมื่อลากเสียงคำว่า แล ยาวออกไปจึงกลายเป็น แหล่ ไป

วันนี้ทีมงานสยามนิวส์ ขอนำทุกท่านไปพบกับ หลวงพี่ท่านหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อว่าแหล่ ได้ไพเราะจับใจ จนญาติโยมน้ำตาคลอไปตามๆกันจะไพเราะแค่ไหน ชมคลิปกันได้เลยครับ

(ชมคลิป)กราบสาธุ พระคุณเจ้า

ขอขอบคุณ เฟซบุ๊ก ตามฮอยอีสาน

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก wikipedia